Φιλοξενία σε linux

 Φιλοξενία σε linux
HOST 4all LITE
 1,60/μήνα *
€1,84 μηνιαία συνδρομή **
100 ΜB χώρος
1 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων
5 Λογαριασμοί e-mail
Χωρίς βάση δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
εφαρμοφών χωρίς βάση δεδομένων
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Μέχρι 1 στατικό site
1 λογαριασμός FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
5 Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 
HOST 4all
 5,40/μήνα *
€6,00 μηνιαία συνδρομή **
500 ΜB χώρος
5 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων
Απεριόριστοι Λογαριασμοί e-mail
Απεριόριστες βάσεις δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
Joomla, Wordpress κλπ.
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Μέχρι 2 δυναμικά sites
Απεριόριστοι λογαριασμοί FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
Απεριόριστα Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 
HOST PRO 4all
 10,00/μήνα *
€11,00 μηνιαία συνδρομή **
 10 GB χώρος
100 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων
Απεριόριστοι Λογαριασμοί e-mail
Απεριόριστες βάσεις δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
Joomla, Wordpress κλπ.
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Μέχρι 10 δυναμικά sites
Απεριόριστοι λογαριασμοί FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
Απεριόριστα Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 

* οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν με ετήσια προεξόφληση
** οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ