Φιλοξενία για μεταπωλητές

 Φιλοξενία για μεταπωλητές
VPSERVER ECΟΝΟΜΥ 
 10,00/μήνα *
€11,00 μηνιαία συνδρομή **
10 GB χώρος
100 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων
Απεριόριστοι Λογαριασμοί e-mail
Απεριόριστες βάσεις δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
Joomla, Wordpress κλπ.
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Domain Parking
Απεριόριστοι λογαριασμοί FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
Απεριόριστα Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 
VPSERVER BUSINESS
 20,00/μήνα *
€22,00 μηνιαία συνδρομή **
50 GB χώρος
500 GB μηνιαία κίνηση δεδομένων
Απεριόριστοι Λογαριασμοί e-mail
Απεριόριστες βάσεις δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
Joomla, Wordpress κλπ.
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Domain Parking
Απεριόριστοι λογαριασμοί FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
Απεριόριστα Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 
VPSERVER PRO
 39,00/μήνα *
€43,00 μηνιαία συνδρομή **
 120 GB χώρος
1 TB μηνιαία κίνηση δεδομένων
Απεριόριστοι Λογαριασμοί e-mail
Απεριόριστες βάσεις δεδομένων
Αυτόματη εγκατάσταση με ένα κλικ
Joomla, Wordpress κλπ.
Τεχνική υποστήριξη 24/7
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας
2 φορές / εβδομάδα
Domain Parking
Απεριόριστοι λογαριασμοί FTP
Πίνακας ελέγχου Directadmin
Απεριόριστα Subdomains
Διαχείριση DNS
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Διαχείριση newsletter
Παραγγελία 

* οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν με ετήσια προεξόφληση
** οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ