Video streaming

 Video streaming
VIDEOSTREAM 10 
 26,00/μήνα *
€29,00 μηνιαία συνδρομή **
4000 ώρες θέασης μηνιαίως (750 kbps)
1 TB μηνιαία κίνηση δεδομένων
750 kbps Maximum bitrate
recommented for 380p
Τεχνική υποστήριξη 24/7
H.264 / MP4
Red 5
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Παραγγελία 
VIDEOSTREAM 50
 53,00/μήνα *
€59,00 μηνιαία συνδρομή **
8500 ώρες θέασης μηνιαίως (750 kbps)
2,5 TB μηνιαία κίνηση δεδομένων
1000 kbps Maximum bitrate
recommented for 480p
Τεχνική υποστήριξη 24/7
H.264 / MP4
Red 5
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Παραγγελία 
VIDEOSTREAM 100
 179,00/μήνα *
€199,00 μηνιαία συνδρομή **
27000 ώρες θέασης μηνιαίως (750 kbps)
8 TB μηνιαία κίνηση δεδομένων
2500 kbps Maximum bitrate
recommented for 720p
Τεχνική υποστήριξη 24/7
H.264 / MP4
Red 5
Antivirus, Antispam, Antiphishing & Firewall
Παραγγελία 

* οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν με ετήσια προεξόφληση
** οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ