Κατηγορίες

Δημοφιλή

 Joomla 1.0.13 and PHP 5.3.x issues - Contacts disappeared

com_contacts uses the includes/vcard.class.php file, which also needs to be modified to avoid...

 Γιατί δεν παίζει ο media player αλλά με όλους τους άλλους είναι εντάξει;

Έχεις εγκαταστήσει τον Lame mp3 encoder; Αν όχι, αυτή είναι η κυριότερη αιτία

 Joomla 1.0.13 and PHP 5.3.x issues - Frontpage contents disappeared

If you cannot see contents in frontpage then try the following. In joomla folder:...

 Reseller guide

http://www.centova.com/docs/cast/CentovaCast%20-%20Reseller%27s%20Guide.pdf

 User guide

http://www.site-helper.com