Γιατί δεν παίζει ο media player αλλά με όλους τους άλλους είναι εντάξει;

Έχεις εγκαταστήσει τον Lame mp3 encoder;

Αν όχι, αυτή είναι η κυριότερη αιτία

  • 1 Χρήστες που βρήκαν το παρόν κατατοπιστικό
Η απάντηση ήταν κατατοπιστική;

Σχετικά Άρθρα

Edcast broadcasting (Standalone)

To send your music to our servers for streaming use edcast. Download it here:...