Υπηρεσίες

 • Συνδρομή υποστήριξης εκτός ωραρίου

  • Πακέτο απομακρυσμένης υποστήριξης
   Καθημερινές 18.00 με 21.00

   και Σαββατο 9.00 με 21.00


   Εκτός ωραρίου

   4 ώρες απομακρυσμένων εργασιών

   1 ώρα ελάχιστη χρέωση

   Ενεργοποίηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα